Koersflits! Willy de Waal verricht startschot voor de Jozef Janssen Classic 2023

Met gepaste trots mogen wij u mededelen dat ook dit jaar het startschot voor de Jozef Janssen Classic zal worden verricht door een bijzondere dorpsgenoot. Niemand minder dan Willy de Waal, ook bekend als Willy de Weekender zal de deelnemers en deelneemsters ‘wegschieten’ alvorens zij beginnen aan hun kilometers door het dorp.

Eén van de meest eervolle taken bij de Winssense Kermiskoers is het geven van het startschot! Daar kun je jezelf niet voor aanmelden maar het is iets wat je gegund wordt. Dit jaar valt Willy de Waal deze eer te beurt. Al vanaf het eind van de jaren vijftig zet hij zich in voor het lokale verenigingsleven. De imposante staat van dienst bij volleybalvereniging de Weekenders zal wellicht het meest in het oog springen. Echter… ook anderen konden op zijn ondersteuning rekenen zoals de Winssense parochie, Ontmoetingscentrum de Paulus en het Oranje Comité. En dan was Willy ook lid van de Sportraad, een instantie uit de jaren ’60 en ’70 uit de vorige eeuw die het nodige werk heeft verzet. Hier mogen de vele sporters uit het dorp vandaag de dag nog steeds de vruchten van plukken. Kortom, de stichting Winssense Kermiskoers is vereerd dat Willy de Waal het startschot zal verrichten tijdens de Jozef Janssen Classic 2023!

In 1956 kwam het grote gezin de Waal, vader en moeder en veertien kinderen vanuit Afferden in Winssen te wonen. Enige jaren daarvoor, in 1953, was door de legendarische Wim Lam de volleybalvereniging de Weekenders opgericht. Op het schoolplein van de ‘Jongensschool’ op de hoek Leegstraat – Kerkpad trainden Winssense volleybalpioniers zoals Jan Marcusse, Broer Verploegen, Mien Tromp en vele anderen met het nodige enthousiasme en in 1957 kregen ze aansluiting van de jonge Willy de Waal. De nieuwe aanwinst liet al snel blijken het spelletje niet alleen te beheersen maar de vaardigheden ook goed over te kunnen brengen. Toen er binnen een jaar een nieuwe trainer werd gezocht kwam men uit bij Willy. Het zou het begin zijn van een trainerscarrière die een periode van meer dan zestig jaren zou beslaan.

Hoeveel volleyballers heeft Willy onder zijn hoede gehad gedurende al die jaren? Het zullen er velen zijn geweest! En niet alleen in Winssen, ook in Horssen en Beuningen heeft hij getracht de ambitieuze spelers en speelsters op een hoger niveau te krijgen.

De activiteiten als trainer heeft Willy al die jaren gecombineerd met het bestuurslidmaatschap bij de Weekenders. Was in de jaren ’50 de volleybalsport nog relatief nieuw, de sport won gestaag aan populariteit. Het leidde onder andere tot de oprichting van de Maas en Waalse Volleybal Bond, kortweg de MaWaVoBo genoemd. Ook hier was Willy bij betrokken. Er werd een competitie voor de jeugd opgezet waardoor de aanwas van (jonge) leden nog verder toe nam. Ook werd er een ‘recreantencompetitie’ opgericht en ook deze bleek een schot in de roos. Naast het sportieve aspect wordt de gezelligheid door Willy geroemd! Deze initiatieven leidde er mede toe dat de Weekenders uitgroeide tot de vereniging die het heden ten dage is. Willy is bijzonder trots op deze vereniging en mochten ze van zijn diensten gebruik willen maken, dan zullen ze nooit tevergeefs een beroep op hem doen. Het hart voor de club klopt immers al sinds lange tijd. Ook het bestuurslidmaatschap van de Weekenders bedroeg meer dan zes decennia waarvan akte!

Het bleef al die jaren echter niet bij de volleybalsport. Ook de Winssense Parochie mocht zich verheugen op de inzet van Willy. Zowel als collectant, lector en bestuurslid heeft hij zijn steentje bijgedragen. Het leverde hem een waardevolle Pauselijke Onderscheiding op. Tot op heden is Willy lid van de Cliëntenraad alwaar hij zich hard maakt voor de belangen van de bewoners van de verzorgingstehuizen. In eerste instantie bij het Winssense bejaardentehuis ‘Overmars’ en vanaf het moment dat deze de deuren sloot bij verzorgingstehuis ‘Alde Steeg’ in Beuningen. Ook zullen velen Willy herinneren van de carnaval, zo’n veertig jaren verkocht hij de consumptiebonnen aan de carnavalsvierders!

Een activiteit van Willy die niet onbenoemd mag blijven is zijn bijdrage aan de Sportraad. Dit fenomeen bestaat al enige tijd niet meer en was vooral actief in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw. Enkele vermaarde personen, te weten Wim Cornelissen, dr. Jos Willekens, Wim Lam, Riky Verploegen, pastoor Goethe en Willy bundelden de krachten om het één en ander van de grond te krijgen in het dorp en zoals de naam Sportraad al doet vermoeden, vooral op het gebied van de lokale sport. Hebben we heden ten dage de luxe dat we onze activiteiten in mooie accommodaties kunnen uitvoeren, ruim zestig jaren geleden was dit heel anders. De Sportraad heeft hier verandering in gebracht. Zo kon de ‘de Boshof’ uitgroeien tot een mooi complex met een fraai clubgebouw voor RODA ‘28 en ook een plek waar vanaf de jaren ’70 de Winssense tennissers terecht konden. Toen begin jaren ’60 het ‘naaiatelier’ het gebouw achter het klooster verliet kwam er ruimte vrij die ten goede zou komen aan de zogenaamde binnensporten. De eerste sporthal werd gerealiseerd! Volleybalvereniging de Weekenders maakte hier dankbaar gebruik van. En daar bleef het niet bij, nu er een plek was om allerlei activiteiten te ontplooien werden er in het Winssense allerlei nieuwe verenigingen opgericht. De judovereniging en de tafeltennisclub, om maar eens wat te noemen, zagen het levenslicht. Ook de carnavalsvereniging de Dorstvlegels organiseerde al snel de carnavalsfeesten in deze ruimte. Kortom, de Sportraad heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het rijke verenigingsleven alwaar de trotse Winssenaren nog altijd veel waarde aan hechten!

En dan mag Willy dit jaar een bijdrage leveren aan de Winssense wielersport! Op zondag 13 augustus  zal hij in de Kermistent bij Gasterij de Arend om klokslag 14:00 uur het startschot laten klinken voor de Jozef Janssen Classic. De Winssense Kermiskoers vindt hij een geweldig initiatief en teven is hij blij dat de kermis weer terug is. Zoals zovelen heeft Willy warme herinneringen aan de tijd dat op de ‘twidde zondag van augustus’ de danstent bij Jan Tromp stond opgesteld. “Naar dat weekend keek je het hele jaar uit, het was feest in het hele dorp!”. Oude tijden gaan herleven!

About Author

wkk